بازرگانى

ایمیل واحد بازرگانى : bazargani.ssradan@gmail.com واحد بازرگانی شرکت سازه صنعت رادان با هدف جلب رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده و در نهایت تحویل به موقع محصول با همکاری سایر واحدهای شرکت در پیشبرد اهداف راهبردی شرکت فعالیت گسترده‌ای دارد و انجام کلیه امور در زمینه بازرگانی (عملیات تأمین و تدارک کالا)